Cơ cấu tổ chức

 

Trần Thái Sơn Nhân viên lái xe
Vương Minh Quốc Nhân viên lái xe
Huỳnh Văn Lý Nhân viên Bảo trì
Lê Hùng Liêm Nhân viên Bảo trì
Nguyễn Đình Phi Nhân viên Bảo trì
Võ Hồng Hải Nhân viên Cây xanh
Bá Tạo Nhân viên Cây xanh
Phan Văn Toàn Nhân viên Cây xanh
Nguyễn Văn Giang Nhân viên Cây xanh
Lê Ngọc Hổ Nhân viên Cây xanh
Dụng Nữ Huyền Trang Nhân viên Vệ sinh
Thuận Minh Sương Nhân viên Vệ sinh
Nguyễn Thị Hai Nhân viên Vệ sinh
Bùi Thị Nhị Nhân viên Vệ sinh
Đỗ Thị Thanh Giang Nhân viên Vệ sinhSkip to toolbar