ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHOÁ 2016

Sinh viên thực hiện đăng ký chuyên ngành theo 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2.
Sinh viên sẽ theo học ngành học đã chọn ở NV1. Nếu ngành học ở NV1 không đủ sinh viên để mở lớp Văn phòng khoa sẽ tự chuyển sinh viên sang ngành học sinh viên đã chọn ở Nguyện vọng 2.
Thời gian đăng ký đến hết ngày 09/03/2019
Mọi chi tiết thắc mắc sinh viên liên hệ văn phòng khoa.


ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHOÁ 2016

Check Also

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Phan Thiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Skip to toolbar