Thi đua khen thưởng

Tỉnh Bình Thuận công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự" Tải về
Tỉnh Bình Thuận tặng bằng khen 8 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, triển khai tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia. Tải về
Công An Tỉnh Bình Thuận khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tải về
Công Đoàn GD Việt Nam khen thưởng Công Đoàn cơ sở đạt Vũng mạnh Tải về
Tỉnh Đoàn Bình Thuận khen thưởng đơn vị đạt danh hiệu "Tiên tiến công tác Đoàn và phong trao thanh thiếu nhi" Tải về
Tỉnh Bình Thuận khen thưởng tập thể Trường và 6 cá nhân Tải về
Tỉnh Bình Thuận khen thưởng 4 tập thể danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc" và 2 cá nhân thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Tải về
Tỉnh Bình Thuận khen thưởng 2 tập thể có thành tích " Tập thể lao động xuất sắc" trong phong trào thi đua yêu nước Tải về

 
Skip to toolbar