DANH MỤC CÁC QUY ĐỊNH, QUY CHẾ QUY TRÌNH CỦA TRƯỜNG

NỘI QUY LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT noi quy lao dong
QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ quy-trinh-tuyen-dung-va-quan-ly-nhan-vien
Tải về QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN quy-trinh-tuyen-dung-va-quan-ly-giang-vien
Tải về QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI quy-trinh-tuyen-dung-va-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai
Tải vềSkip to toolbar