Dời ngày bắt đầu làm đồ án cơ sở, chuyên ngành , thực tập tốt nghiệp…

Để chuẩn bị tốt cho đợt làm đồ án và thực tập sắp tới, khoa dời ngày bắt đầu sang đầu tháng 04/2019.
Ngày 25/03/2019 sinh viên coi danh sách phân công hướng dẫn tại văn phòng khoa

Check Also

Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Phan Thiết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Skip to toolbar