Tin tức sự kiện

ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH SINH VIÊN KHOÁ 2016

Sinh viên thực hiện đăng ký chuyên ngành theo 2 nguyện vọng: Nguyện vọng 1 và Nguyện vọng 2. Sinh viên sẽ theo học ngành học đã chọn ở NV1. Nếu ngành học ở NV1 không đủ sinh viên để mở lớp Văn phòng khoa sẽ tự chuyển sinh viên …

Đọc tiếp »Skip to toolbar